POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Pentru Stilio Digital SRL („Stilio”) confidențialitatea dumneavoastră și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante, așa că colectăm și gestionăm datele dumneavoastră personale cu cea mai mare atenție și luăm măsuri specifice pentru a le păstra în siguranță.
Mai jos veți găsi principalele informații despre prelucrarea de către Stilio a datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu navigarea dumneavoastră pe https://stilio.ro și aplicația Stilio, utilizarea serviciilor oferite. Pentru informații detaliate despre modul în care Stilio vă gestionează datele personale, vă rugăm să citiți mai departe.
Aceste informații sunt furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. (denumită în continuare „Lege”), către utilizatorii (în continuare: „Utilizatori” sau „Utilizator”) ai site-ului în versiune desktop și mobilă și a oricărei aplicații mobile aferente serviciului (denumită în continuare: „Site-ul și Aplicația”) deținută de Stilio Digital SRL, Operator de date (în continuare: „Operator de date”), și are scopul de a descrie metodele de gestionare a Site-ului și Aplicației cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de a permite Utilizatorii site-ului și aplicației să cunoască scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operatorul de date în cazul conferirii acestora.
După cum se specifică în Termenii și Condițiile de utilizare, serviciile oferite de Administratorul/Operatorul și Parteneri se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani. În cazul în care Administratorul ia cunoștință de prelucrarea datelor minorilor sub 18 ani fără acordul valabil al părinților sau al unui tutore legal, își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral utilizarea serviciului oferit, precum și de a anula date dobândite.
Vă rugăm să citiți, de asemenea, și „Termenii și Condițiile de utilizare” ale platformei Stilio, care conțin informații detaliate despre condițiile referitoare la serviciile noastre

PRINCIPII APLICABILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Operatorul de date, în temeiul și în sensul Regulamentului, anunță că legislația menționată mai sus prevede protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și că o astfel de prelucrare se va baza pe principiile corectitudinii, legalității, transparenței și protecţia confidenţialităţii şi a drepturilor fundamentale.
DEFINIȚII
Utilizator/abonat - orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exercițiu care vizitează şi/sau interacționează cu site-ul https://stilio.ro sau/și aplicația mobilă “Stilio” (găsită pe AppleStore / Google Play Market) numită “platformă” inclusiv în scop de consultanță, rezervare sau achiziționare de servicii; a stabili, modifica sau anula programări la Partenerii înscriși pe platforma STILIO sau, după caz, în scopul de a deveni Partener prin încheierea unui contract/acord electronic cu STILIO și deținerea unui cont business pe platforma STILIO/ potențialii beneficiari de servicii care sunt interesați să achiziționeze serviciile prezentate pe website;
Utilizatorul care dorește, de asemenea, să rezerve sau să achiziționeze serviciile oferite, sau să primească automat actualizări și informații, trebuie să se înregistreze, creându-și pagina de Utilizator corespunzătoare, și va deveni „Abonat”.
Datele personale necesare pentru înregistrarea utilizatorului sunt:
 • Prenume
 • Nume
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon
 • Zi de naștere
 • Gen
Date referitoare la modul în care utilizați platforma, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei rezervări sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
Ulterior, Utilizatorul poate deveni „Partener”, “Salon”, sau profesioniștii (Furnizorii) care își oferă produsele și serviciile spre vânzare pe platforma STILIO.
Termenii care nu sunt definiți în această Politică de confidențialitate au același înțeles ca cel descris în Termenii și condițiile de utilizare.

Ce date personale colectăm? Colectarea datelor de navigare

Sistemele informatice și procedurile tehnice și software care stau la baza funcționării Site-ului și Aplicației dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în mecanismele și protocoalele de acces și funcționare în uz pe Internet.
De fiecare dată când Utilizatorul se conectează la Site și Aplicație și de fiecare dată când apelează sau solicită conținut, datele de acces sunt stocate pe sistemele noastre, sub formă de fișiere de date tabulare sau liniare.
Aceste date pot fi utilizate de către Operatorul de Date în scopul exclusiv de a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea Site-ului și a Aplicației pentru a identifica paginile preferate de către Utilizatori și, prin urmare, pentru a oferi conținut din ce în ce mai adecvat și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. La solicitarea Autorității, datele ar putea fi utilizate pentru a constata răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva Site-ului și Aplicației sau a Utilizatorilor acestuia.
În plus, categoriile de date cu caracter personal pe care Stilio le colectează și le prelucrează atunci când navighezi sau faci rezervări pe https://stilio.ro sunt următoarele:
 • colectăm datele personale necesare pentru a finaliza și executa rezervarea dumneavoastră pe platforma STILIO, cum ar fi numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa, telefonul;
 • procesăm datele personale pe care ni le furnizați atunci când contactați Serviciul nostru Clienți pentru a vă oferi asistența solicitată;
Pentru înregistrarea contului dumneavoastră Stilio, colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, parola și data nașterii. Dacă sunteți utilizator înregistrat, colectăm informații despre accesul dvs. în zona rezervată a Site-ului. Cu acordul dvs. expres, prin analiza datelor dvs. personale putem prelucra informații cu privire la interesele și preferințele dvs. cu privire la serviciile noastre, în scopul pentru a prezenta propuneri și oferte pe masura gusturilor dumneavoastra.
Informații despre profilare, motoarele de căutare și datele despre locație
Colectăm informații despre navigarea dvs. pe platforma STILIO, cum ar fi paginile/ecranele pe care le vizitați și modul în care interacționați cu o singură pagină/ecran și salvăm aceste informații pe serverele noastre. Doar cu acordul dumneavoastră, Operatorul de date va putea să vă personalizeze experiența ca utilizator înregistrat folosind aceste informații, analizate și prin procese automate precum crearea de profiluri, pentru a vă oferi avansuri și oferte în concordanță cu gusturile dumneavoastră și pentru a vă trimite comunicări comerciale personalizate. conform intereselor tale. Aceste comunicări vor avea loc exclusiv în modul pe care l-ați ales.
Atunci când utilizați platforma STILIO cu funcția activă de detectare a locației, Site-ul și Aplicația pot colecta și procesa informații despre locația curentă a Utilizatorului. Aceste date sunt prelucrate într-un format care permite identificarea personală a Utilizatorului înregistrat și sunt utilizate pentru a permite trimiterea de comunicări promoționale personalizate pe baza locurilor înregistrate de serviciul de localizare. Aceste informații despre locația utilizatorului nu sunt schimbate cu terți, iar serviciile menționate mai sus pot fi activate sau dezactivate de către Utilizator în orice moment, accesând setările dispozitivului său. Datele de localizare, folosite pentru a oferi Utilizatorilor înregistrați comunicații promoționale orientate către domeniile de interes, vor fi păstrate pe o perioadă care nu depășește 12 luni de la ultima geolocalizare efectuată.

Versiunea APP a Site-ului

Pe lângă datele menționate la paragraful „Ce date cu caracter personal colectăm? Colectarea datelor de navigare”, atunci când utilizați versiunea App a Site-ului nostru, Stilio poate, cu acordul dumneavoastră expres:
 • colectează date personale în contextul activităților de marketing, pentru a trimite notificări push pe dispozitivul tău.
 • colectează informații într-o manieră automată, cum ar fi date referitoare la traficul dumneavoastră și șederea dumneavoastră în aplicație sau adresa dumneavoastră IP, pentru a îmbunătăți oferta noastră de produse și servicii
Cum folosim datele personale colectate? Scopul, temeiul juridic al prelucrării și caracterul opțional al furnizării
Datele cu caracter personal colectate de Operatorul de Date prin utilizarea Site-ului și a Aplicației, vor fi prelucrate, cu acordul părților interesate, în scopurile descrise mai jos:
 • să ofere utilizatorilor site-ului web și aplicației un serviciu de rezervare pentru îngrijirea personală și pentru tratamente de coafură, inclusiv trimiterea de e-mailuri de notificare și sms-uri;
 • gestionează corespondența și comunicațiile de servicii cu utilizatorii și partenerii;
 • să permită Partenerii să utilizeze aplicația „STILIO” și toate aplicațiile dezvoltate de Proprietar și oferite Profesioniştilor pentru gestionarea afacerii lor;
 • detectarea gradului de satisfacție al Utilizatorilor față de calitatea serviciilor prestate, permițându-le, de asemenea, emiterea de recenzii evaluative asupra calității serviciului utilizat;
 • permite Utilizatorilor să-și gestioneze Profilul de utilizator;
 • să efectueze analize de piață, anchete economice/statistice (prin analizarea datelor referitoare la preferințele Utilizatorului cu privire la produsele Proprietarului.

METODA DE TRATARE ȘI PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Operatorul de date se asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate în deplină conformitate cu Legea nr.133, în format hârtie și/sau electronic, tot cu ajutorul unor proceduri automatizate. Prelucrarea poate fi efectuată și prin instrumente automate concepute pentru a stoca, gestiona și transmite datele.
Datele colectate și prelucrate vor fi protejate cu metode fizice și logice astfel încât să minimizeze riscurile de acces neautorizat, diseminare, pierdere și distrugere a datelor, Prelucrarea datelor nu va dura mai mult decât este necesar pentru a satisface scopurile pentru care au fost colectate.
Persoana interesată va avea dreptul în orice moment și rapid și ușor să revoce consimțământul pentru prelucrare și să solicite anularea datelor sale personale, prin transmiterea unei comunicări către Operatorul de date la adresa: [email protected]. În urma solicitării de anulare de către Utilizator, toate datele personale ale acestuia vor fi șterse, fără a aduce atingere stocării ulterioare impuse de obligațiile de reglementare.
Operatorul de date raportează că Utilizatorul care a solicitat anularea de pe Site și Aplicație poate primi comunicări ulterioare de la Operatorul de date într-un mod limitat după această solicitare, aceasta datorită timpului necesar sistemelor Controlorului pentru a procesa procedura de dezabonare și anulare. În orice caz, Operatorul de Date se asigură că în termen de maximum zece zile de la cererea de anulare, Utilizatorul nu va mai primi nicio comunicare ulterioară, iar datele acesteia vor fi anulate decât dacă există alte obligații normative.
În cazul în care o cerere de anulare nu este primită de către Operatorul de date, datele personale vor fi păstrate pe o perioada care nu va depăși 2 (doi) ani, cu efect de la data ultimei accesari la Site și/sau Aplicație de către Utilizator. Datele colectate cu ocazia achiziționării de servicii sau bunuri de pe https://stilio.ro sau de pe APP-urile Stilio sunt prelucrate până la îndeplinirea tuturor formalităților administrative și contabile, prin urmare vor fi păstrate pe o perioadă de cel mult 10 (zece) ani în condițiile fiscale, conform legislației locale (zece ani) cu efect de la data ultimei achiziții efectuate atat pe site-ul https://stilio.ro cât și în cazul chitanței emise în salon prin sistemele de numerar Stilio.

Cine va prelucra datele dvs.? Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de personal instruit corespunzător de Stilio în calitate de Operator de date. Mai mult, pentru nevoi organizatorice și funcționale legate de furnizarea de servicii pe https://stilio.ro , datele dumneavoastră pot fi prelucrate și de furnizorii noștri. Acestea din urmă au fost evaluate și alese de Stilio pentru fiabilitatea și competența lor dovedită și vă prelucrează datele în calitate de Procesatori de date în numele Stilio.
Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate de subiecți sau categorii de subiecți care acționează ca procesatori de date. Mai mult, pentru unele servicii, datele pot fi dezvăluite companiilor care colaborează sau utilizează serviciile Operatorului de Date (de exemplu Profesionişti proprietari de saloane sau centre de înfrumuseţare, Parteneri) cu singura intenţie de a furniza serviciile solicitate de Utilizator. În aceste cazuri, Partenerii sunt proprietari autonomi, prin urmare Proprietarul nu este responsabil pentru prelucrarea datelor de către aceștia. De asemenea, Operatorul de date nu este responsabil pentru conținutul și respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal de către site-uri care nu sunt administrate de către Operatorul de date.
În special, datele furnizate de Utilizator pot fi partajate de către Operatorcu următorii terți exclusiv pentru a furniza serviciile solicitate de Utilizator sau pentru a respecta alte obligații de reglementare:
 • Profesionisti care oferă servicii de coafură și îngrijire personală, cu intenția de a permite Utilizatorului sa rezerve tratamentul solicitat la profesionistul ales;
 • Firme de servicii pe care Operatorul de date le folosește pentru a gestiona, în nume propriu, datele Utilizatorului în scopuri precum trimiterea de SMS-uri și mesaje de notificare referitoare la serviciile oferite de Operatorul de date și verificarea corectitudinii adresei de e-mail furnizate în faza de înregistrare;
În afară de ipotezele menționate anterior, datele cu caracter personal nu vor fi comunicate decât subiecților, entităților și autorităților cărora comunicarea este obligatorie în temeiul unor prevederi legale sau regulamentare.

DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE

Utilizatorul, în calitate de parte interesată, are dreptul de a-și exercita drepturi specifice referitoare la datele sale personale. În special, persoana interesată are dreptul de a obține:
 • confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, cu un limbaj simplu și clar;
 • originea datelor cu caracter personal;
 • scopurile și metodele de tratament;
 • interesele legitime urmărite de către Operatorul de date sau de către terți;
 • orice destinatari sau orice categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal;
 • logica aplicată, precum și importanța și consecințele preconizate ale acestui tratament pentru persoana vizată, în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice în cadrul unui proces automat de colectare și/sau profilare;
 • detaliile de identificare ale Operatorului de Date, Managerilor, oricărui Reprezentant desemnat și Responsabilului cu Protecția Datelor (așa-numitul DPO);
 • subiecții și categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentant desemnat în stat, directori sau agenți;
 • capacitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor;
 • anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor care nu trebuie păstrate în scopul pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
 • limitarea prelucrării;
 • portabilitatea datelor cu caracter personal care îl privesc către un alt Operator de date;

DEȚINĂTORUL TRATĂRII ȘI RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Pentru a-și exercita drepturile de la punctul anterior, persoana interesată poate contacta în orice moment Operatorul de Date și/sau Responsabilul cu Protecția Datelor pentru orice comunicări privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, sau pentru a cunoaște lista actualizată a oricăror Procesatori de Procesare de Date desemnați de către Companie, prin transmiterea unei comunicări către persoanele de contact enumerate mai jos:
Operatorul de date:
Stilio Digital SRL [email protected]

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROTECȚIA DATELOR PERSONALE?

Stilio a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
Dacă doriți, pentru orice solicitare privind protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți contacta [email protected]

SCHIMBĂRI

Aceste informații pot fi supuse modificărilor. Pentru ca Utilizatorul să fie mereu la curent, Operatorul îl invită să viziteze periodic această pagină. În plus, în cazul în care astfel de modificări au un impact asupra datelor referitoare la Utilizator (de exemplu, dacă Operatorulde date intenționează să prelucreze datele personale ale Utilizatorului în alte scopuri decât cele comunicate anterior în aceste Informații), Operatorul de date va informa Utilizatorul înainte ca modificările să între în vigoare, publicându-le cu cel mai mare accent pe site-ul și aplicația dvs.
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența și pentru a monitoriza traficul pe site. Politica de cookie-uri