TERMENI ȘI CONDIȚII A PLATFORMEI STILIO

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții de utilizare a platformei înainte de a începe să le utilizați, ceea ce face obiectul aplicării lor. Prin utilizarea platformei noastre, confirmați că acceptați Termenii de utilizare și vă angajați să îi respectați. Dacă nu acceptați Termenii și condițiile de utilizare a platformei, nu veți putea folosi platforma noastră.
Înainte de a efectua o tranzacție pe această platformă, vă rugăm să citiți cu atenție și aceste Condiții Generale de Rezervare, care vor guverna achizițiile. Dacă nu acceptați aceste Condiții Generale de Rezervare, vă rugăm să nu utilizați platforma noastră.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Aceste condiții de utilizare reglementează utilizarea serviciului platformei “STILIO” https://stilio.ro în orice versiune care poate fi afișată, de la APP STILIO către orice alt canal, actual sau viitor, pe care SRL ”Stilio” îl va pune la dispoziție.
1.2 Datele de identificare ale furnizorului de servicii prin intermediul Platformei STILIO:
Acesta platformă este administrată de către Stilio Digital Srl, înregistrată în Republica Moldova, cod fiscal: 1022600029811, I.Gagarin 10 (pe scurt „STILIO”, „noi "," noi "sau" nostru / a / cel / e ").
1.3 Pentru orice comunicare cu STILIO, puteți trimite un e-mail la: [email protected].

TERMENI

Internet - este un sistem informațional global accesibil publicului larg, logic conectat printr-un spațiu global de adrese și se bazează pe internet-protocol, definit de standardele internaționale;
web site/platformă web - totalitate de pagini (site-uri) disponibile în reţeaua Internet, care sunt combinate conform conținutului și navigației și căruia îi este atribuită o adresă IP unică, localizată în rețeaua Internet pe adresa: https://stilio.ro şi de asemenea derivatele acestuia şi subdomenii care găzduiesc informații despre Prestator, Beneficiar/Partener, cu privire prestarea serviciilor;
Beneficiar/Partener - persoană fizică sau juridică - rezidentă/nerezidentă, care a încheiat un contract cu Prestatorul cu privire la plasarea informațiilor pe web site sau dețin cont de business pe platforma STILIO și au acceptat condițiile de utilizare a platformei;
Servicii - servicii furnizate de STILIO privind:
 • posibilitatea persoanelor fizice/persoanelor juridice/proprietarilor/administratorilor de salon, sau profesioniștilor de a se înscrie pe platforma STILIO și de a-și promova activitatea și serviciile în cadrul acesteia;
 • posibilitatea utilizatorilor de a stabili, modifica, sau anula programări la saloanele înscrise pe platforma STILIO;
 • posibilitatea Partenerilor deținători de cont business pe platformă de a gestiona și monitoriza în mod virtual programările stabilite în cadrul salonului lor precum și, Terms and conditions 3 activitatea angajaților (dacă este cazul);
 • orice alte beneficii rezultate în urma utilizării funcțiilor platformei web STILIO;
Salon - furnizorii de bunuri și servicii, care își oferă produsele și serviciile spre vânzare pe web site;
Produse și Servicii Saloanelor - produse, bunuri și/sau servicii oferite spre vânzare sau rezervare pe web site;
Centru - platforma Web/Applicație mobilă Stilio
Platformă - aplicația mobilă si web STILIO
UGC-urilor - opinii, comentarii plasate de utilizatori
Adresa IP a paginii web - un identificator digital și/sau simbolic al numelor de domenii din sistemul ierarhic al numelor de domenii definit de standardele internaționale în Internet;
Prestatorul/administratorul platformei - o persoană care are toate accesele necesare și parolele pentru a asigura funcționarea normală a platformei și are, de asemenea, dreptul de a oferi servicii de publicitate și de informare a utilizatorilor și partenerilor pe platformă. Conform condițiilor prezentului Contract, Prestatorul este administratorul platformei;
Utilizator/abonat - orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exercițiu care vizitează şi/sau interacționează cu site-ul https://stilio.ro sau/și aplicația mobilă “STILIO” (găsită pe AppleStore / Google Play Market) inclusiv în scop de consultanță, rezervare sau achiziționare de servicii; a stabili, modifica sau anula programări la Partenerii înscriși pe platforma STILIO sau, după caz, în scopul de a deveni Partener prin încheierea unui contract/acord electronic cu STILIO și deținerea unui cont business pe platforma STILIO/ potențialii beneficiari de servicii care sunt interesați să achiziționeze serviciile prezentate pe website;
Simpla utilizare a web platformei sau aplicatiei mobile presupune acceptarea deplină fără rezerve a tuturor prevederilor enumerate în prezentul document în versiunea publicată de STILIO în același timp în care Utilizatorul accesează platforma STILIO.
Pagina Partenerului - informațiile despre partener postate pe platformă care pot conține, de asemenea, informații despre acesta, în calitate de prestator al serviciilor, amplasarea, detalii de contact etc.. Structura și interfața (vizualizarea) Paginii Partenerului este determinată de Administrator. Structura și interfața Paginii Partenerului pot varia, însă Administratorul garantează Partenerului păstrarea datelor introduse anterior în cont personal (birou personal, https://salon.stilio.app)- o parte din informații de pe website, disponibilă pentru vizualizare și editare de către Partener, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei. Structura și interfața Contului personal este determinată de Administrator. Structura și interfața Contului personal pot fi modificate, dar Administratorul garantează Partenerului păstrarea datelor introduse anterior;
Înregistrarea - acceptarea de către Partener a ofertei pentru a încheia prezentul contract/acord electronic și procedura în care Partenerul, prin completarea formularelor relevante ale platformei, furnizează informațiile necesare utilizării serviciilor de pe site. Înregistrarea este considerată completă doar în cazul când toate etapele au fost finalizate cu succes conform instrucțiunilor publicate pe website;
Plăți - plăți pentru achitarea serviciilor portalului (abonament, plati pentru servicii online etc) care pot fi efectuate prin intermediul Băncilor comerciale la contul de decontare descris în prezentul. Procedurile de efectuare a plăților sunt reglementate de Bancă;
Terță parte - agenții de publicitate, sponsori pentru concursuri, partenerii promoționali și de marketing și alte persoane care furnizează conținutul platformei sau ale căror produse sau servicii Prestatorul consideră că pot prezenta interes;
Dispozitiv - orice dispozitiv conectat la internet, cum ar fi un telefon, tabletă, computer sau orice alt dispozitiv care poate fi utilizat pentru a vizita STILIO și pentru a utiliza serviciile oferite;

ACCEPTAREA CONDIȚIIILOR DE UTILIZARE

STILIO își rezervă dreptul de a modifica condițiile de utilizare a platformei STILIO, prin urmare Utilizatorul trebuie să citească cu atenție aceste condiții în fiecare dintre ocaziile în care se propune utilizarea platformei STILIO, întrucât acestea pot fi modificate; cu toate acestea, condițiile existente la momentul achiziționării serviciului vor fi aplicate serviciilor deja achiziționate de către Utilizator.
T&C nu exclud posibilitatea ca anumite servicii STILIO, datorită propriilor caracteristici, să fie supuse și unor condiții particulare de utilizare, care, în orice caz, pot fi consultate de către Utilizator înainte de achiziționarea serviciului în cauză.
Obiect
Platforma are ca funcție principală:
Centru de colectare și rezervare a datelor pentru bunuri și servicii furnizate de terți care doresc să își ofere produsele sau serviciile spre vânzare pe platforma noastră („Partenerii”).
STILIO poate, din nou în funcție de dezvoltarea și evoluția serviciilor Centrului, să extindă sau să modifice aceleași servicii, inclusiv altele noi sau înlocuind servicii, activități sau conținuturi.
Am stabilit condițiile pentru accesul dumneavoastră la platforma noastră și la toate produsele sau serviciile oferite în acesta. Aceste condiții includ termenii și condițiile care guvernează:
 • drepturile dumneavoastră de a utiliza platforma noastră și de a vă conecta la acesta (acești „Termeni de utilizare a platformei”);
 • drepturile dumneavoastră de a utiliza platforma noastră și de a vă conecta la acesta (acești „Termeni de utilizare a platformei”);
Condițiile noastre generale de rezervare pentru produsele și serviciile terților oferite de noi pe Site („Condițiile noastre generale de rezervare”) și obligațiile dvs. de a trimite comentarii sau alte contribuții și conținut creat de dvs. pe platforma noastră („UGC” Conținut generat de utilizatori „sau numit și „Opinii „sau „Comentarii“).
Aceste condiții sunt denumite colectiv sau individual prin expresia: „Condițiile și politicile noastre”.
Dacă doriți să participați la tombole sau alte promoții pe Site, se pot aplica termeni și condiții speciale în plus față de acești Termeni și Politici. În cazul unui conflict între termenii și condițiile particulare și aceste Condiții și Politici, condițiile particulare vor prevala în măsura în care este necesar pentru a elimina conflictul.
Putem modifica periodic Condițiile și Politicile noastre, caz în care versiunile actualizate ale acestora vor fi publicate pe Site. Va fi responsabilitatea dvs. să verificați periodic Condițiile și Politicile pentru a vă asigura că modificările sunt satisfăcătoare. Se va presupune că ați acceptat modificările la Condiții și Politici dacă, odată ce acestea vă Terms and conditions 6 sunt comunicate pe pagina de start a platformei noastre, continuați să accesați sau să utilizați platforma.

UTILIZAREA PLATFORMEI

Aceste Condiții de utilizare a platformei guvernează metodele de utilizare. Prin accesarea platformei, vă angajați să respectați acești Termeni de utilizare. Condițiile de utilizare a platformei se aplică indiferent de modalitățile de acces la Site, inclusiv, dar fără a se limita la internet, televiziunea digitală și telefoanele mobile.
Dacă nu acceptați Condițiile de utilizare a platformei nu le veți putea folosi. Înainte de a utiliza platforma, trebuie să citiți toți Termenii de utilizare.

ACCES LA PLATFORMA STILIO

Accesul la platforma STILIO este gratuită cu un set limitat de funcționalități, pentru a favoriza de tot setul de capacități acestea pot fi extinse prin intermediul abonamentelor disponibile. Costul conexiunii efectuate prin serviciile de telecomunicații furnizate de furnizorul de rețea de telefonie și internet ales de Utilizator nu se includ în costurile platformei.
Accesul la platformă poate fi temporar. Ne rezervăm dreptul de a închide sau modifica platforma nostră fără notificare (precum și de a retrage sau modifica toate produsele și serviciile oferite în acesta). Nu putem fi făcuți responsabili pentru indisponibilitatea platformei noastre sau a oricărei părți a acesteia în orice moment sau pentru orice perioadă, indiferent de motiv.
Actualizăm periodic platforma, al cărui conținut se poate modifica în orice moment fără notificare. Ne rezervăm dreptul de a închide, modifica sau suspenda platforma (sau orice parte a acesteia) în orice moment și fără notificare.
Materialele și informațiile publicate pe platformă nu trebuie interpretate ca recomandări sau considerate ca atare, bazându-se pe acestea. Prin urmare, în măsura permisă de legile aplicabile, ne declinăm orice responsabilitate care decurge din orice utilizare a acestor informații.
Este responsabilitatea dumneavoastră să pregătiți ceea ce este necesar pentru a accesa platforma și a vizualiza, precum și să vă asigurați că ați instalat software antivirus actualizat pe toate dispozitivele utilizate pentru accesarea platformei.
Sarcina dvs. este să vă asigurați că oricine vă folosește conexiunea la internet pentru a accesa platforma este familiarizat cu Termenii de utilizare

UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A PLATFORMEI STILIO

Nu puteți utiliza platforma în mod necorespunzător:
 • introducerea cu bună știință de viruși, cai troieni, erori de computer, bombe logice, bombe cu ceas, recordere de tastare, programe de spionaj, software care conțin publicitate sau alte elemente, programe sau coduri care afectează funcționarea software
obținerea sau încercarea de a obține acces neautorizat la serverul care găzduiește platforma, sau la orice alt server, computer sau bază de date conectat la platforma STILIO;
 • și/sau întreruperea serviciului platformei cu atacuri cibernetice izolate sau lansate simultan din mai multe surse
Încălcarea acestei clauze ar putea constitui temeiul tragerii la oricare tip de răspundere, inclusiv penală pe componentele de infracțiune prevăzute în capitolul XI din Codul Penal al Republicii Moldova, din 18.04.2002. Vom raporta astfel de încălcări autorităților judiciare competente și vom coopera cu acestea comunicându-le identitatea dumneavoastră. Dacă comiteți astfel de încălcări, veți pierde imediat dreptul de a utiliza platforma noastră.
În cazul în care un Utilizator își creează conturi cu încălcarea a ceea ce a fost stabilit anterior (s-a înregistrat folosind date false sau ale terților, și-a creat mai multe conturi falsificându-și identitatea, și-a creat conturi pentru terți etc.), STILIO își rezervă dreptul de a:
(i) suspendă furnizarea oricărui serviciu achiziționat de către Utilizator, fără dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru achiziționarea acestuia,
(ii) anulează conturile menționate anterior, anulând orice credit care s-ar fi putut acumula în acestea,
(iii) interzice generarea de noi conturi pentru Utilizatorul menționat mai sus și/sau interzice sau anulează accesul la platforma STILIO.
(iv) și, în orice caz, să atribuie Utilizatorului daunele și prejudiciile cauzate STILIO ca urmare a utilizării frauduloase a platformei STILIO.
Ne rezervăm dreptul de a revoca înregistrările pe platformă și/sau de a anula toate sau o parte din drepturile Membrilor. Ne declinăm orice responsabilitate pentru pierderi sau daune cauzate de incapacitatea unui Membru de a accesa paginile platformei.
Avem, de asemenea, dreptul de a dezactiva toate codurile și parolele de identificare a utilizatorului în orice moment, indiferent dacă sunt alese de dvs. sau atribuite de noi, Terms and conditions 9 dacă, în opinia noastră rezonabilă, nu ați respectat prevederile uneia dintre Condițiile și Politicile noastre.
Dacă știți sau bănuiți că codul de identificare sau parola pentru a vă accesa profilul de membru este cunoscută de alții, trebuie să ne anunțați imediat la adresa de e-mail [email protected].
Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că utilizarea serviciilor oferite pe platforma STILIO va intra sub întreaga sa responsabilitate și/sau risc. Oricine folosește platforma STILIO o face pe cont propriu și pe propria răspundere, fără ca STILIO să fie responsabil pentru eventualele erori sau omisiuni care pot exista în conținutul platformei STILIO sau al altora care pot fi accesați prin intermediul acestuia. Totodata, STILIO nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daună rezultată din utilizarea platformei STILIO și pentru nicio acțiune efectuata pe baza informațiilor conținute de acesta.
Prin achiziționarea unui serviciu publicat pe platforma STILIO, Utilizatorul se obligă să respecte toate cerințele pe care Centrul le stabilește ca fiind necesare pentru furnizarea corectă a serviciului. În caz contrar, Centrul poate, pe baza hotărârii sale, să nu presteze serviciul, fără a rambursa suma acestuia către Utilizator.
Utilizatorul se obligă să nu întreprindă nicio acțiune care să prejudicieze reputația STILIO sau a terților. Utilizatorul exonerează STILIO de răspundere în cazul în care își anulează sau suspendă contul de Utilizator din motive legate de încălcarea prevederilor T&C și, în special, dacă Utilizatorul nu plătește prețul serviciului sau folosește conturi frauduloase, dovedit sau suspectat.
Utilizatorul este singurul și exclusiv responsabil pentru utilizarea platformei STILIO și a conținutului acestuia, iar Stilio nu poate fi făcut responsabil pentru nicio utilizare a platformei STILIO contrară legislației în vigoare. În cazul în care se constată activități ilegale sau încălcări ale acestor T&C, STILIO își rezervă dreptul de a interzice Utilizatorului accesul la platforma STILIO, fără a fi necesară nicio notificare.

PUBLICAREA OPINIILOR ȘI COMENTARIILOR

Dacă și acolo unde funcționalitatea platformei o permite, Utilizatorul poate, odată ce serviciul ce a fost furnizat, să publice comentarii sau recenzii ale serviciilor oferite de Centru, raportând întotdeauna adevărul faptelor, exprimându-se cu corectitudine gramaticală și folosind un limbaj fără ofense și moduri nepotrivite de a vorbi.
STILIO poate șterge orice conținut sau suspenda serviciul în cazul în care consideră, la discreția sa exclusivă, că Utilizatorul încalcă oricare dintre regulile și obligațiile descrise în T&C sau dacă poate fi considerat inadecvat și/sau fals în opinia lui STILIO.
Toate comentariile publicate vor fi atribuite numelui Membrului comunicat de acesta din urma sau numelui contului de social media la care se va conecta, însă adresa sa de email nu va fi publicată pe Site.
Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea UGC-urilor care nu corespund Politicii noastre sau de a le anula pe cele deja publicate fără notificare. Ne declinăm orice răspundere pentru pierderile sau daunele cauzate de decizia de a refuza publicarea unui UCG sau de a le șterge pe cele deja publicate.
De asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide conturile de Abonat și/sau de a refuza anumitor utilizatori posibilitatea de a-și posta UGC-urile pe platformă în cazul încălcării repetate și/sau grave ale prevederilor Politicii privind conținutul generat de utilizatori.
Opiniile Utilizatorilor, inclusiv cele exprimate în UGC-urile publicate de Abonații platformei, sau de alți membri ai publicului, aparțin celor care le publică și nu STILIO, care își declină orice responsabilitate pentru conținut.
Cu toate acestea, dacă considerați că conținutul unui utilizator publicat pe platformă este în vreun fel ofensator, obscen, defăimator, rasist, dăunător, incorect, ilegal, ilicit sau înșelător, vă rugăm să ne informați la adresa de e-mail [email protected]., indicând în subiect „Comentarii defăimătoare”. După primirea reclamației, este posibil să ștergem UGC-ul care a cauzat-o sau să blocăm accesul la acesta.

PLĂȚI ȘI ABONAMENTE

Pentru moment, Stilio percepe plăți doar pentru abonamente oferite exclusiv saloanelor și meșterilor individuali. Lista de abonamente poate fi găsită accesînd linkul https://stilio.ro/ro/pricing
Termenii cu privire la procurare și utilizarea abonamentelor:
 • Abonamentele se oferă pe o perioadă limitată specificată în abonament.
 • Plata efectuată nu poate fi rambursate după procurare abonamentului.
 • Utilizatorul are opțiune de a migra de la un abonament la altul, achitînd doar diferența între cost.
 • Plățile se elaborează prin intermediul credit sau debit cardului prin procesorul de plăți MAIB.
 • Datele precum numărul deplin a cardului, data expirării și CVV-ul nu se stochează de către platforma Stilio.
 • Abonamentele în sine includ plăți recurente, ceea ce înseamnă că la expirarea abonamentului, platforma Stilio va încercă sa substragă plata pentru următoarea perioadă.
 • Plățile se elaborează în valută (Eur), după cursul de conversie stabilit de bancă.
 • Utilizatorul are opțiunea de a stopa plățile recurente din platformă cel puțin cu o lună pînă la expirarea abonamentului.
 • În cazul insuficienții de surse financiare pe cont, abonamentul utilizatorului va trece automat pe versiunea gratuită după o perioadă de grație de 7 zile.
 • Fiecare abonament include un set de funționalități oferite sau servicii prestate de către Platforma / Echipa Stilio.
 • În cazul oricăror litigii disputele pot fi expediate pe adresa [email protected] și echipa Stilio va prelua acestea pentru a găsi o soluție amiabilă pentru ambele părți.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ STILIO

Conținutul platformei STILIO, inclusiv desene, aplicații, texte, imagini și cod sursă (denumit în mod colectiv „Conținutul”) sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală STILIO și industrială. STILIO este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală STILIO și industrială ale platformei STILIO și ale Conținutului, sau eventual a obținut autorizațiile sau licențele corespunzătoare pentru utilizarea și/sau utilizarea acestuia.
De asemenea, este proprietarul numelui de domeniu al platformei STILIO, al mărcilor comerciale și al semnelor distinctive, al instrumentului de gestionare al rezervărilor, al informațiilor și al restului lucrărilor și invențiilor referitoare la platforma STILIO precum și al tehnologiei asociate acestuia.
6.2. În niciun fel Conținutul nu poate fi utilizat, reprodus, copiat sau transmis sub nicio formă fără permisiunea prealabilă scrisă și explicită a STILIO.
6.4. Utilizatorul declară că deține toate autorizațiile și licențele comentariilor, imaginilor, semnelor distinctive și conținutului care pot include și/sau publica, exonerând astfel STILIO de orice răspundere aferentă.
6.5. De asemenea, Utilizatorul acordă STILIO licența de utilizare în scopul exclusiv al publicării și moderării comentariilor acesteia.
6.6. Utilizatorul și, în general, orice persoană fizică sau juridică care dorește să introducă un link hipertext sau altele (de exemplu, link-uri sau widget-uri) ("hyperlink") trebuie să obțină autorizație prealabilă în scris de la STILIO.
Crearea unui hyperlink nu presupune în niciun caz existența unei relații între STILIO și proprietarul platformei în care există un hyperlink sau widget, nici acceptarea sau aprobarea de către STILIO a conținutului sau serviciilor sale.
În orice caz, STILIO își rezervă dreptul de a preveni sau de a face inutil orice hyperlink sau widget către platforma STILIO, în special în cazul activității ilegale și conținutul acestuia.
6.7. Platforma STILIO poate pune la dispoziția Utilizatorului, în scopul exclusiv al cercetării și accesării informațiilor, conținuturilor și serviciilor disponibile pe internet, linkuri hipertext sau alte dispozitive de conectare (de exemplu, link-uri sau butoane), care permit Utilizatorului să acceseze site-uri web sau portaluri de internet aparținând sau gestionate de terți („Site-urile legate”).
Platforma STILIO nu oferă sau comercializează pentru sine sau prin terți informațiile, conținuturile și serviciile disponibile pe Site-urile legate și nici nu aprobă, supraveghează sau controlează în vreun fel conținuturile și serviciile și orice material de orice natură existent în acestea, prin urmare Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru navigarea prin acestea.
Veți putea accesa, vizualiza și tipări o copie a acestei platforme și a tuturor informațiilor, imaginilor și a altor conținuturi (cu excepția UGC-urilor) publicate pe Site („Materiale”), cu respectarea strictă a acestor Termeni de utilizare a platformei.
Platforma și Materialele pot fi vizualizate, tipărite, utilizate, menționate și citate pentru uzul lor personal și necomercial și cu condiția să se acorde recunoaștere adecvată STILIO.
Nimic din licența menționată mai sus nu va afecta sau limita drepturile morale ale autorului asupra Materialelor.
Ne rezervăm în mod explicit toate drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei și materialelor, a căror utilizare este supusă limitărilor descrise mai jos. Nu veți putea:
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate conținute în Materiale; și/sau
 • să utilizați Materialele platformei cu încălcarea oricărui drept de autor, drept de proprietate intelectuală STILIO sau drept de proprietate al nostru sau al oricărei terțe părți; și/sau
 • să folosiți sau determinați pe alții să utilizeze orice sistem automat sau software pentru extragerea conținutului sau a datelor de pe acestă platformă (cu așa-numita „screen scraping”, adică căutarea și extragerea sistematică a datelor), cu excepția cazului în care dvs. sau terți autorizați aveți direct un contract de licență stipulat că noi permitem în mod explicit o astfel de activitate; și/sau
 • să reproduceți, să modificați, să expuneți, să realizați, să publicați, să distribuiți,, să transmiteți, să exploatați cu tehnici de încadrare (sau să creați alte medii de navigare sau circumscrise în acest scop), precum și să comunicați publicului sau să dezvăluiți unor terți sau să exploatați acest Site și/sau Materiale pentru orice scop comercial, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă acordată în baza unui acord de licență.

NUME DE MARCĂ

Ne rezervăm în mod explicit toate drepturile asupra și asupra numelui de domeniu https://stilio.ro și a tuturor domeniilor și subdomeniilor aferente, numele „STILIO”, logoul nostru, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și/sau mărcile comerciale. Celelalte mărci, produse și nume de companii care apar pe platformă pot aparține proprietarilor și licențiaților respectivi, care rămân proprietarii exclusivi ai drepturilor conexe.

LINK-URI CĂTRE PLATFORMA STILIO

Veți putea crea link-uri către orice pagină a platformei noastre în scopuri noncomerciale, atâta timp cât acest lucru este făcut în mod corect și legal și nu dăunează reputației noastre și nu cauzează un avantaj necuvenit în favoarea dumneavoastră. Pentru o mai mare claritate, platforma conectată nu trebuie să conțină conținut pentru adulți sau materiale care sunt ilegale sau jignitoare, hărțuitoare sau inadmisibile în vreun fel.
Link-urile către site-ul nostru care fac aluzie la orice tip de asociere, aprobare sau sprijin din partea noastră nu vor fi permise acolo unde nu există. Utilizarea încadrării sau a altor tehnici pentru a elimina sau a ascunde reclamele, notificările privind drepturile de autor sau alte informații publicate pe Site nu va fi permisă.
Nu va fi permisă supunerea platformei noastre altor site-uri prin utilizarea tehnicilor de încadrare sau prin crearea altor medii de navigare sau circumscrise.
Dacă doriți să vă conectați la platforma nostră în scopuri comerciale sau din alte motive care nu sunt menționate mai sus, sau dacă doriți să deveniți partenerul nostru, vă rugăm să scrieți la [email protected].
Ne rezervăm dreptul de a retrage consimțământul pentru hyperlinkuri în orice moment și fără notificare.

CONFIDENȚIALITATE, DATE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI ȘI COOKIE-URI

Confidențialitatea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate și cookie-uri pentru clarificări suplimentare cu privire la metodele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal care ne pot fi comunicate, precum și la modul de utilizare a cookie-urilor.

CONȚINUT TERȚE PERSOANE

Platforma STILIO poate conține reclame trimise de terți. Aceștia din urmă vor fi singurii responsabili pentru conținutul reclamelor și va fi responsabilitatea lor să se asigure că reclamele respectă legile și reglementările în vigoare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul reclamelor postate de terți.
Platforma noastră și/sau Materialele pot conține link-uri către platforme externe (inclusiv cele ale Partenerilor noștri). Puteți decide pe propriul risc să vizitați un site extern. Nu suntem responsabili nici direct, nici indirect pentru conținutul, veridicitatea sau opiniile exprimate pe astfel de site-uri, nici pentru calitatea bunurilor sau serviciilor oferite în acestea. Dacă nu se specifică în mod explicit altfel, legăturile nu implică nicio afiliere sau asociere între noi sau platforma noastră și astfel de site-uri.
Comunicările noastre destinate dumneavoastră pot conține informații de pe site-uri externe. Materialele de pe site-uri externe vor fi identificate ca atare și poate fi furnizat un link către site-ul sursă. Ne declinăm orice responsabilitate pentru elementele conținute în site-uri externe sau care provin de la acestea prin link-uri incluse în Terms and conditions 16 comunicările noastre destinate dvs. și nici pentru orice utilizare pe care asemenea terți o pot face a datelor cu caracter personal.
Includerea unui link în comunicările noastre către dumneavoastră nu implică aprobarea noastră pentru platforma țintă. Puteți decide pe propriul risc să utilizați link-uri pentru a vizita site-uri web externe.
Vă reamintim că, prin utilizarea unui link de ieșire de pe platforma noastră pentru a vizita un alt site, Condițiile și Politicile noastre (inclusiv Politica de confidențialitate și cookie-uri) nu se vor mai aplica. Navigarea dvs. și interacțiunile dvs. cu alte platforme web, inclusiv cele legate de ale noastre, sunt supuse diferitelor condiții și politici ale acelor site-uri web. Înainte de a vizita astfel de site-uri, vă rugăm să vă informați despre condițiile și politicile acestora.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

În măsura maximă permisă de lege, excludem și respingem toate garanțiile, termenii, condițiile și declarațiile cărora legea le-ar putea supune platformei noastre. În special, nu afirmăm și nu garantăm că platforma este lipsită de erori și imună la viruși, sau alte elemente nocive, nici că defectele nu vor fi corectate. În acest sens, va trebui să vă luați propriile măsuri de precauție. În orice caz, nu vom fi responsabili pentru întreruperile serviciului cauzate de atacuri cibernetice lansate simultan din mai multe surse, sau de viruși sau alte elemente dăunătoare din punct de vedere tehnologic care ar putea infecta echipamentele și programele de calculator, datele sau alte materiale deținute de dvs. în urma utilizării dvs. a platformei noastre.
Ne declinăm orice responsabilitate pentru lipsa întreținerii platformei noastre și/sau pentru întârzierea sau nelivrarea Materialelor.
Conform acestor Termeni de utilizare a platformei, nu vom fi răspunzători pentru daune indirecte, speciale, incidentale, emergente sau de altă natură, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea de a le suporta.
Materialele pot conține inexactități și erori tipografice și nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al acestora
Ne declinăm orice responsabilitate pentru pierderile cauzate de acțiunile sau omisiunile comise de dvs. în legătură cu Materialele de pe acest Site. Cu toate acestea, nimic din Termenii de utilizare ai platformei nu poate afecta drepturile dumneavoastră recunoscute de lege sau exclude răspunderea noastră în următoarele cazuri: deces sau vătămare neglijentă; declarație falsă rău intenționată; și/sau orice altă răspundere pe care nu o putem exclude sau limita conform legislației din Republica Moldova.

ACOPERIREA TERITORIALĂ

Platforma este destinată pentru utilizare în toată lumea.

CONFORMITATEA LEGALĂ ȘI LEGILE APLICABILE

Instanțele din Chișinău vor avea competența exclusivă asupra plângerilor provenite din vizitele pe Site sau legate de acestea. Aceste condiții generale vor fi guvernate de legislația Republicii Moldova.

CONTACTE

Pentru orice nelămuriri sau întrebări cu privire la materialele publicate pe platforma noastră sau la Termenii de utilizare ai acestuia, vă rugăm să scrieți la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

CONDIȚII GENERALE DE REZERVARE

 • Serviciile care pot fi achiziționate sau rezervate prin STILIO sunt comercializate de partenerii noștri și nu de noi. Ne ocupăm doar de organizarea rezervărilor dumneavoastră și (în unele cazuri) de gestionarea plăților aferente.
 • Deși nu suntem responsabili pentru serviciile oferite de Partenerii noștri, vă rugăm să ne raportați orice problemă sau performanță insuficientă în cadrul unor exerciții. În aceste cazuri vom face tot posibilul pentru a vă ajuta.
 • Înainte de rezervare, vă rugăm să examinați cu atenție serviciile oferite și orice limitări.
 • Înainte de a rezerva o programare sau un sejur, vă rugăm să vă asigurați că ați comunicat Partenerilor noștri toate informațiile de sănătate despre alergii sau alte afecțiuni.
 • Dacă doriți să modificați o rezervare care a fost deja făcută, vă rugăm să contactați direct compania în cauză.
 • Dacă ați rezervat o programare, o puteți anula în termen de 72 de ore de la primirea confirmării, dacă nu se indică altfel în momentul rezervării. STILIO se angajează să ramburseze integral programările efectuate în ultimele 72 de ore.
 • Dacă doriți să comunicați cu noi, puteți contacta echipa noastră la următoarele adrese:
Platforma: STILIO vă permite accesul la o gamă largă de tratamente de înfrumusețare și produse și/sau servicii disponibile în numeroase spa-uri și saloane. Astfel de produse și/sau servicii sunt furnizate de Saloane/Parteneri și nu de STILIO. STILIO prestează servicii de colectare a rezervărilor dumneavoastră și de transmiterea temporară a acestora către Saloanele vizate pentru prestarea serviciului. Serviciile rezervate prin intermediul platformei noastre sunt responsabilitatea Saloanelor care le furnizează.
Din punct de vedere legal, această separare a responsabilităților înseamnă că atunci când achiziționați un Produs sau Serviciu, sunt create două contracte obligatorii din punct de vedere juridic:
 • Primul este un contract între dumneavoastră și STILIO, prin care STILIO își asumă anumite obligații față de dumneavoastră legate de rezervare și plată. Acest contract Terms and conditions 19 este guvernat de aceste Condiții generale de rezervare
 • Al doilea este un contract între dumneavoastră și Salon, al cărui obiect este livrarea sau furnizarea Produselor sau Serviciilor rezervate de dumneavoastră prin intermediul platformei. Acest contract poate include și alte Condiții Generale ale Saloanelor, care vor fi comunicate către dumneavoastră înainte de a finaliza rezervarea pe pagina Site-ului dedicat.
Toate Serviciile care pot fi vizualizate sau rezervate de pe Site sunt oferite de STILIO în numele Saloanelor sale. Cu alte cuvinte, STILIO acționează ca agent de rezervări în numele Saloanelor. Prin urmare, nu vom avea nicio răspundere sau obligație față de dvs. pentru Produsele sau Serviciile rezervate prin intermediul platformei.
Modificăm periodic Condițiile Generale de Rezervare așa cum este prevăzut la punctele anterioare. Înainte de a efectua o tranzacție de pe platformă, vi se cere să verificați Condițiile Generale de Rezervare, pentru a vă asigura că înțelegeți condițiile în vigoare la momentul respectiv.

COMENZI ȘI SEMNAREA CONTRACTELOR ÎNTRE UTILIZATIRI ȘI STILIO

Pentru rezervarea sau achiziționarea serviciilor publicate pe platforma STILIO, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe platforma STILIO, completând chestionarul și acceptând T&C-urile și politica de confidențialitate prevăzute în acest scop. Vă rugăm să acordați timp suficient pentru a citi și a verifica rezervarea dvs. la fiecare etapă de finalizare și înainte de trimiterea finală.
După ce fiecare rezervare a fost trimisă, veți primi un mesaj de confirmare a primirii de la STILIO în cabinetul personal, dar, acest fapt nu confirmă că rezervarea a fost acceptată. Comenzile sunt doar manifestări ale intenției dumneavoastră de a cumpăra Produsele sau Serviciile descrise în acestea. Comenzile sunt supuse acceptării, iar contractul dintre dumneavoastră și Salon („Acordul”) este încheiat în momentul expedierii rezervării. Dacă doriți să schimbați caracteristicile (ora sau data) programării rezervate, vă recomandăm să contactați direct Salonul, cu care va trebui să conveniți Terms and conditions 20 asupra noii programări, sau simplu să anulati programarea existenta si sa plasati un noua cu timpul dorit.
Dacă intenționați să anulați rezervarea, aveți posibilitatea de a o face din platformă.

PRODUSE ȘI SERVICII

STILIO și Saloanele noastre sunt obligate din punct de vedere legal să furnizeze Produse sau Servicii corespunzătoare celor descrise în Acordul relevant.
Toate Produsele sau Serviciile indicate pe Site sunt furnizate numai dacă sunt disponibile. Produsele sau Serviciile furnizate efectiv pot diferi de imaginile și/sau descrierile afișate pe Site, care au caracter pur orientativ. Solicităm Saloanelor noastre să verifice acuratețea, exhaustivitatea și veridicitatea tuturor informațiilor (pe care nu le putem controla) trimise către noi pentru publicare pe paginile lor de pe platforma noastră. Va fi la latitudinea fiecărui Partener să verifice disponibilitatea și descrierea corectă a tuturor. Produsele sau Serviciile sale oferite pe Site.
Va fi singura dumneavoastră responsabilitate (sau destinatarul Produselor sau Serviciilor) să anunțați în prealabil Salonul cu privire la afecțiunile dumneavoastră medicale sau de sănătate și/sau nevoile speciale, care ar putea pune în pericol utilizarea Produselor sau Serviciilor sau ar putea fi afectate de acestea (menționăm doar pe cale de alergii sau probleme de sănătate). Dacă dumneavoastră (sau destinatarii diferitelor Produse sau Servicii) nu comunicați aceste informații Partenerilor/Saloanelor relevante, nici STILIO și nici Saloanele/Partenerii vor fi răspunzători față de dumneavoastră (sau față de destinatarii Produselor sau Serviciilor) pentru vătămări, pierderi sau daune care, deși au fost cauzate de Produse sau Servicii, ar fi putut fi evitate în mod rezonabil dacă dumneavoastră (sau destinatarii respectivi ai Produselor sau Serviciilor) ați fi dezvăluit informațiile de mai sus înainte de a primi Produsele sau Serviciile.

ANULAREA REZERVĂRILOR

Anularea rezervării poate fi făcută direct din platformă fără a implica oarecare costuri de rambursare.

SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Satisfacția dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să fim siguri că vă oferim cel mai bun serviciu posibil. Dacă doriți să faceți o plângere cu privire la unul dintre Saloanele noastre sau produsele sau serviciile acestora, vă rugăm să scrieți la adresa de e-mail [email protected]. După primirea reclamației vom contacta Salonul pentru a încerca să rezolvăm problema în numele dumneavoastră.
În plus (sau alternativ), dacă sunteți nemulțumit de Produsele sau Serviciile furnizate de un Salon în legătură cu o Comandă, puteți:
 • încercați să rezolvați problema contactând direct Salonul; și/sau
 • publica o recenzie pe platformă în care veți descrie cu fidelitate experiența dvs.
Vă reamintim că acordăm o mare importanță tuturor reclamațiilor referitoare la Saloanele noastre și vom face tot posibilul pentru a vă ajuta să le rezolvați, dar că nu suntem responsabili față de dvs. pentru Produsele sau Serviciile furnizate de Saloane.

RESPONSABILITATE

Toate informațiile publicate pe platforma STILIO (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: descrierea serviciului, zona salonului, disponibilitate, personalul care va efectua serviciile, prețul) au fost furnizate de către Centru. STILIO se limitează la publicarea serviciilor Centrului precum și la disponibilitatea acestora, pentru a facilita rezervările acestuia și în cazul Centrului, achiziția și plata, acesta fiind un simplu serviciu intermediar al STILIO.
Toate serviciile publicate pe platforma STILIO sunt create și desfășurate de Centru, prin urmare STILIO nu este responsabilă pentru așteptările create, nici pentru rezultatele serviciului sau calitatea acestuia, nici pentru abaterea Centrului.
În cazul în care vina noastră și/sau încălcările obligațiilor noastre contractuale față de dumneavoastră, vom fi răspunzători pentru daunele și pierderile suferite de dumneavoastră din aceste motive, cu condiția ca acestea să fie previzibile. Pierderile și daunele sunt evenimente previzibile care sunt consecințe naturale ale neglijenței noastre sau ale încălcării contractului, sau pe care atât dvs., cât și noi le-am considerat consecințe probabile ale unei astfel de încălcări a contractului sau neglijență la momentul încheierii Acordului.
Nu acceptăm nicio răspundere pentru următoarele tipuri de pierderi, care decurg indiferent din încălcări contractuale, răspundere civilă (inclusiv neglijență) sau alte cauze, chiar dacă pierderea era previzibilă: pierderea veniturilor sau a veniturilor; afaceri ratate; pierdere de profit; pierderea presupuselor economii; pierdere de date; sau timp pierdut pentru manageri și angajați.
Nu ne excludem și nu ne limităm răspunderea pentru deces sau vătămare cauzată de noi prin neglijență, abatere intenționată sau ca urmare a declarațiilor rău intenționate sau pentru orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legislației în vigoare.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA CONDIȚIILE DE REZERVARE

Putem modifica Condițiile generale de rezervare din când în când în următoarele circumstanțe:
 • modificările noastre la procedurile de acceptare a plăților dvs.;
 • modificări ale obligațiilor legale și de reglementare relevante;
 • alte modificări ale activităților noastre comerciale, care ne impun în mod rezonabil să modificăm Condițiile generale de rezervare.
Ori de câte ori modificăm aceste Condiții Generale de Rezervare conform acestor condiții, vă vom informa și vă vom anunța cu privire la modificarea Condițiilor Generale de Rezervare, indicând data relativă de intrare în vigoare în partea de sus a acestei pagini.

DISPOZIȚII GENERALE

Toate comunicările și notificările trebuie adresate la următoarea adresă de e-mail Stilio [email protected]. Stilio vă poate trimite comunicările și notificările sale prin e-mail, sau prin publicarea acestora pe platformă.
Dacă un termen al acestor Condiții generale de rezervare este considerat invalid, ilegal sau din orice motiv care nu este aplicabil de către o autoritate competentă, acest termen, condiție sau prevedere va fi separat de ceilalți termeni, condiții și clauze, care vor rămâne valabile în măsura maximă permisă, prin lege.

FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil şi inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.
Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA APLICABILĂ

Relaţiile contractuale dintre părţi sunt guvernate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Orice litigiu care nu poate fi soluţionat de către părţi pe cale amiabilă va fi trimis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente ale R. Moldova.
Lista tuturor domeniilor calificate conform acestor Termeni și condiții
și toate subdomeniile afiliate.
Reânoit la 8 Decembrie 2022
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența și pentru a monitoriza traficul pe site. Politica de cookie-uri